ТРЕНИНЗИ

✧✧

Градски Парк

сала ОУ Ѓорги Сугарев

сала ОУ Даме Груев
сала Павел Шатев

Сите групи:

Понеделник       18 часот

Среда                   18 часот

Петок                   18 часот

 

 

1999-2000 машки

Вторник              14 часот

Четврток             14 часот

 

2001-2000 машки

Вторник              15 часот

Четврток             15 часот

 

1997-2000 женски

Вторник              16 часот

Четврток             16 часот

 

 

2001-2002 женски

Вторник              17 часот

Четврток             17 часот

 

2003-2004 машки

Вторник              18 часот

Четврток             18 часот

 

2004-2006 машки-женски

Вторник              19 часот

Четврток             19 часот

 

Вторник              19 часот

Четврток             19 часот

Тренинзи за месец Август 2014

,

MLADOST

© 2006-2016 KK MLADOST - BITOLA , MACEDONIA